AKT:s strejk kan inverka på busstidtabeller från och med 1.3.2023

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk som inleddes 15.2 utvidgas till busspersonalen klockan 3 på onsdagsmorgon 1.3 ifall parterna inte nått en överenskommelse. I Lovisa påverkas Borgå Trafik, Onnibuss samt Pohjolan Liikenne. Strejken inverkar i nuläget inte på skolskjutsarna. Gällande övriga turer är det skäl att dubbelkolla Matkahuoltos digitala tidtabeller så nära resetidpunkten som möjligt. AKT har meddelat att busspersonalens strejk avblåses senast 10.3 klockan 3 på morgonen.

Projektet Välskötta vägar i Lovisa fortsätter – Infokväll om understöd och elektronisk ansökan 15.2.2023

Lovisa stads bidrag till enskilda vägar ansöks fr.o.m. 1.2.2023 elektroniskt i tjänsten Tiekuntarekisteri.fi. Användarnamn och lösenord har skickats till väglagets kontaktperson. I undantagsfall är det möjligt att ansöka om understöd på pappersblankett. Ansökningstiden för underhållsbidrag 2023 är 1.2–6.4.2023. Ansökningstiden för bidrag för förbättring av väg 2024 är 1.2–4.8.2023.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022 behandlas anhängiggörande av ändringar i detaljplaner såväl gällande banområdet där daghemmet skall byggas som kvarteret där Loval Oy:s tillverkningsanläggning i Lovisa ligger. Loval Oy har bett att det utreds om detaljplanen kan ändras så att tillverkningsanläggningen kunde utvidgas. Samtidigt utreds om det är möjligt att placera en ny anslutning från industrikvarteret till Valkomvägen som skulle betjäna tung trafik.

Presentationstillfälle om förbättring av riksväg 6 ordnas i Lappträsk 30.11.2022

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) ordnar ett presentationstillfälle om kommande förbättring av riksväg 6 på sträckan Forsby – Kouvola. Tillfället ordnas onsdag 30.11 klockan 17 i Civiltjänstcentralen i Lappträsk, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Vid presentationstillfället kan man bekanta sig med utkasten till planen samt ge respons. Tillfället är öppet för områdets alla invånare, markägare och andra intressenter.

Skogsskötselarbeten i Märlax från och med november 2022

Lovisa stads parkavdelning utför småskaliga skogsskötselarbeten på området mellan Skärgårdsvägen och Trollbergsvägen i Märlax från och med november 2022. Skogsarbeten utförs på ett litet område i taget. Skötselområdet avspärras med band, och det är förbjudet att gå in i området.