Skogsskötselarbeten i Märlax från och med november 2022

Lovisa stads parkavdelning utför småskaliga skogsskötselarbeten på området mellan Skärgårdsvägen och Trollbergsvägen i Märlax från och med november 2022. Skogsarbeten utförs på ett litet område i taget. Skötselområdet avspärras med band, och det är förbjudet att gå in i området.

Rosk’n Roll meddelar: Otto-båten samlar in avfall från skärgården i östra Nyland

Insamlingsbåten Otto startar sommarens bekanta skärgårdsturné i Sibbo måndagen den 4.7.2022. Rosk’n Rolls insamling fortsätter från och med fredag 8.7 och löper genom Borgå skärgård fram tills att turnén avslutas i Lovisa skärgård onsdag 20.7 och torsdag 21.7. Båten samlar avgiftsfritt in farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä av invånarna och sommarborna i skärgården i östra Nyland. Till Otto-båtinsamlingen kan man också föra blandavfall mot en avgift på 5 euro per säck (betalning med bank- eller kreditkort).

Skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa

Stora Enso Oyj utför skogsavverkningar på Stormossen i Lovisa, på det planerade industriområdet mellan rondellen vid östra infarten och den tidigare avstjälpningsplatsen. Avverkningarna inleds troligen i juli.

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar: Vattenunderhållsarbete på Östra Tullgatan inleds

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Östra Tullgatan på sträckan Parkgatan – Drottninggatan. Trafiken på den berörda delen av Östra Tullgatan samt trafiken från Mariegatan till Östra Tullgatan stängs tidvis enligt arbetets framsteg. Trafiken styrs med trafikmärken. Man eftersträvar att garantera passagen till tomterna med undantag av kortvariga avbrott. Byggnadsplatsen grundas vecka 27/2022 och arbetet förväntas pågå till vecka 52/2022.