Framskridande av budgeten för centralen för bildning och välfärd och svar på begäranden om information

De sparåtgärder som staden bereder, vilka eventuellt omfattar indragning av skolor och daghem, väcker otaliga frågor hos representanter från olika håll. Centralen för bildning och välfärd bereder för närvarande budgeten för 2020. Först efter att stadsfullmäktige i november 2019 har fattat beslut om anslagen börjar den eventuella indragningsprocessen. Den behandlas separat och på så sätt att de som berörs av saken har en verklig möjlighet att påverka slutresultatet.

Minskning av skatteintäkter försämrar stadens ekonomiprognos 2019

Lovisa stads resultat för 2019 kommer enligt prognosen att bli sämre än förväntat, emedan ackumuleringen av intäkter varit klart mindre än man väntat. I synnerhet samfundsskatteintäkterna har försvagats betydligt. Stadsstyrelsen behandlar Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens delårsrapport för januari–juni på sitt sammanträde 9.9.2019.