Beredarna i Östra Nylands välfärdsområde inleder sitt arbete

Stadsstyrelsen i Borgå har tillsatt ett temporärt beredningsorgan som ska bereda Östra Nylands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet sammanträdde första gången på tisdag 24.8.2021 och valde Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen till sin ordförande och Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko till sin vice ordförande.

Ett eget hus på havet är strax sant

För boende söks hela tiden nya innovativa lösningar. På Bostadsmässan i Lovisa 2023 kommer vi att se något helt nytt och annorlunda: finländska GR Group Oy Ltd bygger flytande egnahemshus av CLT på havet.

Sommarens öppettider 2021

Stadens telefonväxel är öppen vardagar kl. 8–16, tfn 019 5551.

Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, betjänar vardagar kl. 9–16, tfn 019 555 555.