Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd började

Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd har inletts. Stödet kan ansökas av en ensamföretagare vars företags betydligt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronavirusepidemin. Understödet är en engångsersättning på 2 000 euro.

Lovisa stads bokslut 2019: Ett år av utmaningar och överraskningar

Lovisa stads ekonomi har sjunkit ner i en svacka som är djupare än någonsin tidigare. Bokslutet för 2019 uppvisar ett underskott på 9,15 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 2,8 miljoner euro. Den största enskilda orsaken till resultatet var att samfundsskatteinkomsterna blev betydligt lägre än budgeterat.