Minskning av skatteintäkter försämrar stadens ekonomiprognos 2019

Lovisa stads resultat för 2019 kommer enligt prognosen att bli sämre än förväntat, emedan ackumuleringen av intäkter varit klart mindre än man väntat. I synnerhet samfundsskatteintäkterna har försvagats betydligt. Stadsstyrelsen behandlar Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens delårsrapport för januari–juni på sitt sammanträde 9.9.2019.