Lovisa stads samarbetsförhandlingar avslutades 30.6.2020

Lovisa stad förde förhandlingarna i enlighet med samarbetslagen 449/2007 19.5–30.6.2020. I förhandlingarna behandlades besparingsmöjligheter inom stadens olika verksamheter och utgående från detta utarbetades ett balanseringsprogram för ekonomin för 2020–2022.

Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa stad utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lovisa både ur kommuninvånarnas och ur kommunorganisationens synvinkel. Målet är att ha aktiva och deltagande invånare och företagare i Lovisa.