Lovals tillbyggnad i nämnden på torsdag

Byggnads- och miljönämnden tar på torsdagen den 4.4.2019 ställning till Loval Oy:s ansökan om bygglov för en tillbyggnad. Samma dag möts det nyaste förtroendeorganet i Lovisa, utvecklings- och koncernsektionen, för första gången.

Lovisa hamn hade ett gott fraktår

Trafikmängderna i Lovisa hamn växte för andra året i rad. Helhetsgodstrafiken 2018 uppgick till 756 000 ton, en ökning på hela 14 procent från året innan.

Koncernsektionen

Utvecklings- och koncernsektionen grundades den 1.1.2019 och är underställd stadsstyrelsen. Sektionen valdes på nytt för en ny tvåårig mandatperiod på stadsfullmäktigemötet 17.8.2021.

Nytt år, ny organisation

Lovisa stad har fått en ny organisationsstruktur den 1.1.2019. Tre av de fyra centralernas direktörer har inlett sitt arbete, direktören för näringsliv och infrastruktur börjar i februari.