Stadsdirektörens meddelande till invånarna

Bästa invånare i Lovisa!
Aldrig kunde väl de flesta av oss ens ha kunnat föreställa sig att vi skulle uppleva ett undantagstillstånd där skolorna är stängda, sammankomster mellan människor begränsade och hela vår ekonomiska bas gungar. Det vore oärligt att påstå att allt kommer att vara i sin ordning inom kort. Även om undantagstillståndet skulle ta slut den 13 april, så kommer återhämtningen inom ekonomin att ta flera år.

Rosk’n Roll meddelar 18.3.2020: Avfallshantering på Rosk’n Rolls område under koronaepidemin

Rosk’n Roll Oy Ab håller alla grundtjänster öppna och i bruk tills vidare. Uppdaterad information om avfallshanteringens tjänster samt anvisningar för kunder hittas alltid på Rosk’n Rolls nätsidor www.rosknroll.fi/sv.
Målet är att hålla avfallstransporter och avfallsmottagningstjänster på avfallsstationer i gång under specialtillstånden inom de tillgängliga resurserna. Om tjänsterna måste minskas informeras detta separat.