Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.

Hur permitteringen av stadens personal inverkar på stadens tjänster under hösten 2020

Som en del av programmet för balanseringen av ekonomin som utarbetats för Lovisa stad för 2020–2022 och stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 kommer stadens personal att permitteras för två veckor under hösten 2020 och våren 2021. Permitteringarna gäller inte dem som arbetar med vård dygnet runt och antalet oavlönade dagar för de anställda som på grund av coronakrisen hade arbetsavbrott på våren kommer att dras av från permitteringsdagarna.

Coronaboten tas i bruk i Lovisa under vecka 37

Avvikande från det som tidigare meddelats tas coronaboten inte i bruk måndag 7.9.2020, utan man kan boka en tid för coronaprovtagning i Lovisa och Lappträsk via självbetjäning först senare under vecka 37.

Avgiftsfri konditionstestning i Lovisa tisdagen den 1.9.2020

Liikkuva Päijät-Häme –konditionatestning turnerar våren och hösten 2020 i kommunerna. Turnén arrangeras i samarbete med Päijät-Häme Liikunta ja Urheilu ry:n, Päijät-Häme Liitto samt kommunerna Hösten 2019 stannade turnén i åtta kommuner och sammanlagt 700 deltog i testning. I Lovisa stannar turnén tisdagen den 1.9.2020 kl. 15–18. Möjlighet för testning i Forum (2. våningen), Brandensteinsgatan 13, 07900 Lovisa.