Säkerhet

Ring alltid nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen!

Navigatorn Lovisa öppnar i mars

Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.