Byarna och Lovisavikens strand i skick till Mors dag

Lovisa stad utmanar alla Lovisabor till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden den 1–8.5.2019. Staden önskar att bya- och invånarföreningar, övriga föreningar, skolor, företag och invånare deltar. Vid Lovisavikens strand i Lovisa centrum ordnas dessutom ett städevenemang som är öppet för alla tisdagen den 7.5.2019.

Avfallsstationen i Lovisa har lördagsöppet

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommartid 1.4.2019, meddelar bolaget. Under sommarsäsongen från april till slutet av oktober är avfallstationen i Lovisa öppen även på lördagar, vilket gläder till exempel dem som gör vårstädning i trädgården.

Säker återvinning av farligt avfall

Farligt avfall slinker ännu ner i hemmets blandavfallskärl; enligt undersökningar av blandavfallspåsarnas sammansättning klassas ändå bara en procent av innehållet som farligt avfall. Förutom effektiv rådgivning har kostnadsfri mottagning vid avfallsstationer, apotek samt försäljningsställen för batterier och ackumulatorer fått till stånd att farligt avfall återvinns väl, berättar avfallshanteringsbolaget Rosk'n Roll.