Säkerhet

Ring alltid nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen!

Lovisa övergår till höjdsystemet N2000

Lovisa stad förbereder sig på att övergå till höjdsystemet N2000. Uppgifterna för det höjdsystem som staden nu använder är från 1960. På grund av landhöjningen är man tvungen att förnya det nationella höjdsystemet med 40–50 års mellanrum. Landhöjningen ändrar höjderna, vilket bland annat syns i att strandlinjen förflyttas på kusten.

Flytdockan i Isnäs hamn ska skrotas

Arbetet påbörjas på måndagen 26.3.2018 och för skrotningen ansvarar Isnäs Port Oy Ltd. Flytdockan skrotas på Isnäs hamns industriområde och arbetet övervakas av miljövården i Lovisa.