Budgetåret 2017 överraskande positivt för Lovisa stad

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten för räkenskapsperioden 2017 uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro. Resultatet är med tanke på omständigheterna utmärkt, för resultatet i den ursprungliga budgeten uppvisade ett underskott på 2,4 miljoner euro.

Stadsstyrelsen fattade beslut om fastighetsaffärer

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade flera beslut om fastigheter på sitt möte måndagen den 12.3.2018 På ärendelistan fanns bland annat köpet av den före detta mataffären i Märlax och anskaffandet av byggplats för en ny ambulansdepå i Gammelby.