Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Trädegendomen vårdas i Lovisa

Det är viktigt att vårda och upprätthålla vården av stadsträd, så att träden tryggt passar in i den byggda miljön och att man tryggar de funktioner som gynnar människor alltså de ekosystemtjänster som träden bjuder.