Stadsdirektörens nyårshälsning

Bästa Lovisabor! År 2019 håller på att ta slut och ett nytt år börjar. Det är dags att titta bakåt och reflektera på det gångna året, men framför allt att titta framåt mot det kommande året.

Flyttbart skolhus tas i bruk på måndag

Det modulbyggda skolhus som Lovisa stad har skaffat är färdigt att tas i användning. Under denna vecka städas och inreds rummen och elever från Harjurinteen koulu flyttar in måndagen den 17.12.2018.

Stadsstyrelsen fattade beslut om fastighetsaffärer

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade flera beslut om fastigheter på sitt möte måndagen den 12.3.2018 På ärendelistan fanns bland annat köpet av den före detta mataffären i Märlax och anskaffandet av byggplats för en ny ambulansdepå i Gammelby.