När ska man söka sig till laboratoriebekräftat test?

Man behöver inte kontakta hälso- och sjukvården och inte heller gå på laboratoriebekräftat coronavirustest (officiell PCR-test) om symtomen är lindriga och allmäntillståndet är gott. Lovisa stad rekommenderar dock starkt att om du har symtom ska du frivilligt undvika kontakter med andra än dem som bor i samma hushåll som du i minst fem dygn.

Den omfattande rekommendationen om att använda munskydd fortsätter i Lovisa

I Nyland, och således även i Lovisa, gäller till 13.2.2022 en omfattande rekommendation om att använda munskydd för alla invånare som är 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra människor. Användning av munskydd rekommenderas också på läroanstalter i Lovisa från årskurs 3 uppåt.

Restriktionerna för lokaler fortsätter att gälla

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 21.1.2022 ett beslut om att förlänga de begränsningar som är ikraft i Nyland. Vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten ska hållas stängda även 25.1–7.2.2022. De lokaler som regionförvaltningsverket bestämt att ska vara stängda kan dock fortfarande användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga. Alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.

Coronavirusvaccin ges utan tidsbokning två lördagar i januari

Coronavirusvaccin ges utan tidsbokning, förutom på de dagar vi redan meddelat om, nu även 22.1.2022 och 29.1.2022 kl. 9–15 på Lovisa busstation, på adressen Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa. Målgruppen är alla 12 år fyllda invånare i Lovisa och Lappträsk som står i tur för coronavirusvaccin.

Begränsningarna gällande evenemang och lokaler fortsätter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 7.1.2022 beslut om att i Nyland fortsätta begränsningarna som trädde ikraft under mellandagarna. Offentliga evenemang och allmänna sammankomster i inomhuslokaler förbjuds nu också under perioden 18.1.2022–31.1.2022. Regionförvaltningsverket beslöt också att fortsätta begränsningarna gällande vissa lokaler avsedda för kunder och allmänheten under perioden 11.1.2022–24.1.2022. Lokaler som bestämts vara stängda kan dock fortgående användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga och åldersgränsen justerades nu så att alla 2003 år fyllda eller yngre omfattas av undantaget.