Svenska veckan firas i Lovisa 31.10–6.11.2022

Svenska veckan 2022 börjar måndagen den 31 oktober och avslutas söndagen den 6 november. I år deltar bland annat följande orter i evenemanget: Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Uleåborg, Karleby, Kimitoön, Korsholm, Lahtis, Lovisa, Raseborg, Tammerfors, Tavastehus, Vanda, Vasa och Åbo.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Tessjö 1.11.2022 – Delta och påverka!

Det blir byakväll i Tessjö tisdag 1.11 klockan 18–20 i Tesjoen koulu, Tavastvägen 10. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter direkt till stadens representanter. Under kvällen får du även höra nyheter om aktuella frågor gällande Tessjö och stadsorganisationen. Kaffeservering hör till såklart. Du kan också delta i byakvällen på distans. Byakvällen arrangeras av arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd. Välkommen!

Fall av coronavirus i Det goda livets hus i Gråberg

I det goda livets hus i Lovisa stad, i enheten för serviceboende med heldygnsomsorg i Gråberg, har konstaterats fall av coronavirus i olika grupphem. För tillfället är antalet insjuknade mindre än tio. I enheten har införts besöksförbud som gäller till 2.10.2022.