På Lovisadagen 25.8.2022 firas även Östersjödagen

Vid Lovisadagskaffet bjuder staden de 500 första på Lovisabakelse och bland annat Jeanette Sarström & Kalle Katz Duo bjuder på musik. På Drottningstrandens parkområde ordnas guidade rundvandringar. Kommendantshuset och Sjöfartsmuseet har fritt inträde. Spring för Östersjön bjuder på en vacker rutt på sex kilometer och frivilliga donationer går till att rädda Östersjön. I Lovisa kyrka ljuder ett Orgelmaraton och i sociala medier utmanas man att doppa sig i naturvatten Östersjödagen till ära.

Midsommarmarknad på Lovisa torg 21.6

Midsommarmarknad arrangeras på Lovisa torg tisdagen 21.6 klockan 7–17. Marknaden inverkar på områdets trafik och parkeringsarrangemang. Det ordnas busstransporter till marknaden. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser till midsommarmarknaden från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.

Öppna byar-dagen i Lovisa 11.6.2022

På Öppna byar-dagen 11.6.2022 blir det sommartorg i Sarvsalö, sommaröppning i Pippiboden i Pitkäpää samt fotoutställning i och byapromenad i Valkom. I Köpbacka ordnas bytalko för att bekämpa invasiva arter samt loppmarknad och plättar på skolgården.