Gallring av skog kring Krutkällarträsket inleds 3.5.2022

Versowood Oy inleder tisdag 3.5.2022 gallring av skog i Märlax, kring Krutkällarträsket. Själva Krutkällarträsket och dess strandområden lämnas dock orörda. Området som gallras är på kartan utmärk med grönt. Området är i livlig rekreationsanvändning, vilket beaktas i arbetet. Vi ber ändå, att man under arbetet rör sig så lite som möjligt på området. Till arbetsmaskinerna skall lämnas ett minst 100 meter långt säkerhetsavstånd.

Miljövårdens vardagshjältar

Det finns glädjande aktivitet i Lovisa vad gäller skräpplockning. Ett par riktigt aktiva kommuninvånare har uppmärksammats av miljövårdsbyrån. Dessa personer har tagit sig an saken och börjat städa upp skräp i sin närmiljö, skräp som andra lämnat efter sig. Det är verkligen fint, eftersom det fortfarande lämnas en hel del skräp i miljön.