Webbenkät om detaljplanläggningen av Strömfors bruks område öppnas 1.12.2021

I Strömfors håller man på att inleda förnyelsen av flera detaljplaner för områdena öster om Elimävägen. Webbenkäten som öppnas i början av december är startskottet för deltagande i planläggningen. Meningen med enkäten är att samla in lokal kunskap, användares idéer för byns utvecklingsmöjligheter och mäta pulsen för hur aktivt deltagande i planläggningen det finns intresse för.

Julmarknad på Lovisa torg torsdagen 9.12

Den sista marknaden på Lovisa torg för i år, julmarknaden, hålls på torsdagen 9.12.2021 klockan 7–16. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser på marknadsdagen från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.

Stämningsfull julskog på Saltbodtorget

Lovisa stads parkavdelning håller på att anlägga en stämningsfull julskog på Saltbodtorget. Julskogen kommer att bli en liten grön oas mitt på torgskvären i historiska Nedrestaden.

Olika rutter från Mannerheimgatan till Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen från och med 6.10.2021

Byggandet av den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen framskrider igen. Rutten till Ramsayvägen ändras på onsdag 6.10.2021 och gäller tillsvidare. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Ramsayvägen styrs via den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Den nya anslutningen från Skärgårdsvägen till Ramsayvägen ligger cirka 50 meter längre bort från den gamla korsningen. Biltrafiken från Mannerheimgatan till Nordenskiöldsvägen använder fortfarande den nya vägsträckningen av Skärgårdsvägen. Arrangemanget berör inte lättrafiken.

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras 7.7–6.8.2023

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras på Drottningstranden 7.7–6.8.2023. Det nya bostadsområdet för Bostadsmässan i Lovisa på Drottningstranden har redan visat sig vara populärt. Småhustomterna på mässområdet såldes ut under den första ansökningsomgången på våren eftersom det lämnades in ett rekordantal ansökningar. Också hus som byggs i bolagsform väcker intresse. Särskilt flytande egnahemshus och ett hus av glas i växthus som planerats för området har intresserat publiken eftersom sådana hus har man inte sett tidigare i Finland.