Lovisa stad skyddar sina skogar med statens skyddsprogram METSO

Lovisa stad skyddar några av sina skogar som till sin diversitet är allra mest betydande. Utgångsläget för skyddandet av skogar ligger vid frivillighet.
Inom Lovisa stad finns nu två nya privata naturskyddsområden, Skukulträsket norra och Farbrorsängen. Skyddsområdena grundades i slutet av 2022. Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden. Sammanlagt rör det sig om cirka 70 hektar skog.

Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.