Lovisa stad skyddar sina skogar med statens skyddsprogram METSO

Lovisa stad skyddar några av sina skogar som till sin diversitet är allra mest betydande. Utgångsläget för skyddandet av skogar ligger vid frivillighet.
Inom Lovisa stad finns nu två nya privata naturskyddsområden, Skukulträsket norra och Farbrorsängen. Skyddsområdena grundades i slutet av 2022. Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden. Sammanlagt rör det sig om cirka 70 hektar skog.

Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Femton Lovisaungdomar prövar på arbetslivet i nytt koncept

Femton Lovisaungdomar får 13–17.6.2022 smaka på arbetslivet under Lovisas ungdomstjänsters läger Hunttins vecka. Passa på att besöka ungdomarnas café och cykelverkstad på torget samt biltvättsservicen nära motorvägen. Båda är öppna tisdag till torsdag klockan 10–14.

Kom och sommarjobba för Lovisa stad sommaren 2022!

Lovisa stads sommarjobb för sommaren 2022 kan sökas nu. För ungdomar som fyllt 18 år erbjuds i år 20 jobb och för ungdomar som fyllt 16 år 38 jobb. Dessutom erbjuds 23 jobb där 14–15-åriga skolelever har möjlighet att bekanta sig med arbetslivet. Jobben kan sökas via Kuntarekrys webbplats eller per brev. Ansökningstiden går ut söndag 13.3.2022 klockan 15.