Hur permitteringen av stadens personal inverkar på stadens tjänster under hösten 2020

Som en del av programmet för balanseringen av ekonomin som utarbetats för Lovisa stad för 2020–2022 och stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 kommer stadens personal att permitteras för två veckor under hösten 2020 och våren 2021. Permitteringarna gäller inte dem som arbetar med vård dygnet runt och antalet oavlönade dagar för de anställda som på grund av coronakrisen hade arbetsavbrott på våren kommer att dras av från permitteringsdagarna.

Lovisa stads samarbetsförhandlingar avslutades 14.10.2020

Lovisa stad förde samarbetsförhandlingar i enlighet med samarbetslagen 1.9–14.10.2020. I förhandlingarna gick man igenom bestående personalminskningar i de olika centralerna och inom de olika yrkesgrupperna. Effekten av dessa är 20 årsverken år 2021.

En ny kemikalieterminal planeras till Lovisa hamn 2023

Lovisa Hamn Ab och AlfaTerminal Oy har undertecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde. Avsikten är att det planerade terminalområdet skulle placeras på ett cirka två hektar stort område i södra delen av hamnen.

Projektbolaget för den Östra strandbanan har finansiering

Kommunikationsministeriet meddelade 30.9 att ministeriet exkluderar Östra strandbanans alternativ från projektbolaget för den östra banförbindelsen. Meddelandet verkar basera sig på en missuppfattning om planeringsfinansieringen för den Östra strandbanan som använder sträckningen Borgå–Luumäki-linjen.

Höstmarknad på Lovisa torg tisdagen 6.10

Höstmarknad arrangeras på Lovisa torg tisdagen 6.10 klockan 7–17 Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser på marknadsdagen från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.