Lovisa söker ny grundtrygghetsdirektör i höst

Staden startar i höst sökprocessen för att hitta en ny grundtrygghetsdirektör. Nuvarande grundtrygghetsdirektör Carola Klawér har meddelat att hon går i pension utan att återvända från sin arbetsledighet.

Stadsdirektören i Lovisa avgår från sin uppgift

I och med att förutsättningarna för samarbete med stadsstyrelsen på ett betydande sätt försvårats har stadsdirektör Olavi Kaleva i samförstånd med stadsstyrelsen kommit fram till den lösning där han frivilligt lämnat sin avskedsansökan från stadsdirektörstjänsten vid Lovisa stad. Mer uppgifter…

Val

Följande val är välfärdsområdesvalet söndag 23.1.2022 klockan 9–20. Förhandsröstningen arrangeras i Finland 12–18.1.2022 och förhandsröstning i utlandet 12–15.1.2022. Alla 18 år fyllda personer är röstberättigade. På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig…

Fakturering

Här hittar du instruktioner för hur du skickar fakturor till Lovisa stad eller till Affärsverket Lovisa Vatten. Uppdaterad 2.5.2022.