Budgetåret 2017 överraskande positivt för Lovisa stad

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten för räkenskapsperioden 2017 uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro. Resultatet är med tanke på omständigheterna utmärkt, för resultatet i den ursprungliga budgeten uppvisade ett underskott på 2,4 miljoner euro.

Stadsstyrelsen valde företagare till Ekudden

Styrelsen beslöt även föreslå att ett förslag till ändring av detaljplanen på en tomt på Chiewitzgatan tas till ny beredning. Detaljplanändringen och campingområdets framtid diskuterades på stadsstrelsens möte i Lovisa den 5.2.2018.