Lovisa stads verksamhet under nedstängningen 8–28.3.2021

Finlands regering berättade 25.2.2021 om de åtgärder med vilka man försöker förhindra att coronavirussituationen förvärras. Regeringen har skapat en modell för begränsningsåtgärder med tre nivåer. Finland har övergått till nivå två, och regeringen uppmanar nu kommunerna i Nyland att ta i bruk de allra strängaste åtgärderna som gäller i epidemins samhällsspridningsfas.

Lovisa stad förbereder sig för nedstängning

Finlands regering har föreslagit en nedstängning på tre veckor (8.3–28.3.2021) vars syfte är att förhindra att coronavirusepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma virusvarianter sprider sig. Lovisa stad håller på att förbereda sig för att ordna tjänsterna i enlighet med tre veckors nedstängning, andra föreslagna begränsningar och undantagsförhållanden.