Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). De som återvänder från områden med risk för smitta som för tillfället inbegriper hela Europa, skall enligt instruktionen komma överens med sin arbetsgivare om frånvaro och när de kan återvända på jobb.

Nämnden för fostran och bildning behandlar 26.2. 2020 förslaget av ändring i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken, näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar 27.2.2020 planförslaget för delgeneralplan för vindkraft i Tetom

Nämnden för fostran och bildning som sammanträder på onsdag 26.2.2020 behandlar i sitt möte förslaget att ändra klientavgifterna för småbarnspedagogik till följd av indexjustering samt att införa en fjärde avgiftsklass från och med 1.8.2020.