Nytt år, ny organisation

Lovisa stad har fått en ny organisationsstruktur den 1.1.2019. Tre av de fyra centralernas direktörer har inlett sitt arbete, direktören för näringsliv och infrastruktur börjar i februari.

2019 ett starkt investeringsår för Lovisa

Lovisa stad planerar stora satsningar speciellt inom bildningstjänsterna under planperioden 2019–2021. Staden investerar i skolbyggnader, som det svenska skolcentret i centrum och det tvåspråkiga skolcentret i Forsby.

Ekonomi

Aktuella nyheter om ekonomin och information om Lovisa stads ekonomiska situation.

Budgetåret 2017 överraskande positivt för Lovisa stad

Resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten för räkenskapsperioden 2017 uppvisar ett överskott på drygt en halv miljon euro. Resultatet är med tanke på omständigheterna utmärkt, för resultatet i den ursprungliga budgeten uppvisade ett underskott på 2,4 miljoner euro.

Stadsstyrelsen valde företagare till Ekudden

Styrelsen beslöt även föreslå att ett förslag till ändring av detaljplanen på en tomt på Chiewitzgatan tas till ny beredning. Detaljplanändringen och campingområdets framtid diskuterades på stadsstrelsens möte i Lovisa den 5.2.2018.