Nämnden för fostran och bildning behandlar 26.2. 2020 förslaget av ändring i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken, näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar 27.2.2020 planförslaget för delgeneralplan för vindkraft i Tetom

Nämnden för fostran och bildning som sammanträder på onsdag 26.2.2020 behandlar i sitt möte förslaget att ändra klientavgifterna för småbarnspedagogik till följd av indexjustering samt att införa en fjärde avgiftsklass från och med 1.8.2020.