Tidtabellen för Harjurinteen koulus baracker preciseras

Tidtabellen för konkurrensutsättningen och byggandet av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har preciserats. Planen är att välja leverantör för den så kallade nya sidans baracker den 31.5 och för den gamla sidan den 6.6 i tekniska nämnden. Stadsstyrelsen behandlar de ersättande lokalerna vid ett extraordinärt möte den 28.5.2018.

Harjurinteen koulu får baracker

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt på måndagen den 7.5.2018 att eleverna som går i den nyare sidan av Harjurinteen koulu placeras i baracker på skolgården och i dess närhet.

Ny info om undersökningar i Harjurinteen koulu fås i maj

Resultatet från undersökningar i Harjurinteen koulu och Loviisan lukio under våren 2018 blir klara i början av maj. Rapporterna från både den nyare och den äldre delen av skolan sammanställs av Sitowise Oy, som har gjort undersökningarna. Vi berättar om undersökningsresultaten, kommande reparationer och de tillfälliga lokaler som eleverna flyttar till i höst under ett allmänt infomöte tisdagen den 15.5.2018.

Nya delen av Harjurinteen koulu töms och renoveras

Lovisa stadsstyrelse beslöt den 3.4.2018 att verksamheten i den nya delen av Harjurinteen koulu, det vill säga alla elever och hela personalen, flyttas till ersättande lokaler. Gymnastiksalen och matsalen är i bruk tillsvidare.