Placeringen av skolbaracker vid Gamla Stranden tänks över

Lovisa stad tänker över beslutet att placera tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio vid Gamla Stranden. Orsaken är en rättelseyrkan som lämnats in av grannarna. Eftersom flyttidtabellen är brådskande har staden sannolikt inte tid att vänta på hur rättelseyrkan utfaller.

Harjurinteen koulus och Loviisan lukios baracker försenas

Leverantören klarar inte av att installera baracker åt Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i augusti 2018 som utlovat. Eftersom företaget meddelar att de första barackerna anländer först i oktober utreder Lovisa stad skyndsamt alternativa lokaler för början av läsåret.