Samlingar

Lovisa stad grundades 1745 och stadsmuseet har varit verksamt i staden sedan 1904. Museets samlingar representerar lokal stadskultur allt sedan mitten av 1700-talet. Genom kommunfusioner har museets samlingar utökats med bland annat hantverksföremål från Virböle hembygdsmuseum och Strömfors bruksmuseums samling.

Kommendantshuset

Välkommen till Lovisa stads museum och upptäck något gammalt!
Museet i Lovisa grundades 1904 och är sedan 1960-talet inrymt i Kommendantshuset som byggdes 1755. Vi ordnar också årligen varierande utställningar och olika slags evenemang och föreläsningar.

Virböle hembygdsmuseum

Virböle hembygdsmuseum presenterar allmoge- och hantverkskulturen från gångna sekler i Strömfors socken och hör helgjutet samman med Virböle by och dess jordbrukstraditioner.

Ung Kultur

Kulturellt ungdomsarbete med verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.

Lovisa gästateljé

Lovisa gästateljé inledde sin verksamhet år 1995 och den pågick till slutet av 2021. Under 26 års tid hann cirka 150 konstnärer från de baltiska länderna, Norden, inalles från 20 länder arbeta i ateljén. FM, konstnärproducent Jouni Jäppinen verkade under hela perioden som freelance konstnärproducent för gästateljén.

Musikinstitutet i Lovisa

Borgånejdens musikinstitut erbjuder grundundervisning enligt klassisk tradition och pop & jazz-tradition för barn, unga och vuxna.

Lovisa dansinstitut

Lovisa dansinstitut grundades 2007 och är ett dansinstitut som stöds av en understödsförening. Dansinstitutet ger grundläggande undervisning i danskonst enligt allmän lärokurs.