Stranddetaljplan, Storholmen

Stranddetaljplan, Pernå, Storholmen, RN:o 434-436-1-58

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

 

Planläggare
Sten Öhman
LANTMÄTARE ÖHMAN
Långstrandsvägen 260, 10600 Ekenäs
Tel. 044 2530464
sten.ohman@netsten.fi