Nådaslottet, brukets huvudbyggnad och områdena kring dem

Vad gäller området för Strömfors bruk i stadsdelen Strömfors finns det för Nådaslottets, brukets huvudbyggnads och övriga områden som överlåtits till nya aktörers del ett behov att uppdatera detaljplanen bland annat vad gäller användningsändamål, gatuområden, övriga allmänna områden, byggnadsskydd, fordons-parkering, avfallsinsamling samt för områden för lek och vistelse.

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.4-29.4.2022

Program för deltagande och bedömning.pdf