Ändring av detaljplaner i Nedrestaden

Detaljplanen gäller kvarteren 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406, 407 och 419 samt kvarter 324:s tomter 915, 916, 917, 918 ja 902 samt kvarterets tomter 3 och 39–45.

Program för deltagande och bedömning till påseende 16.6. – 10.8.2015.

program för deltagande och bedömning.pdf