Del av kvarter 316, Mariegatan 6

Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka hur en skyddad byggnad som ägs av Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus kan anvisas för boende.

Planeringsområdet är beläget i Lovisa centrum i stadsdel 3 Gammelstaden och gränsar till Mariegatan, Långgränd, Drottninggatan och Karlskronabulevarden. Inom planeringsområdet ligger servicehuset Esplanad samt ett litet trähus i hörnet av Mariegatan och Långgränd, vilket skyddats med detaljplan. Området ägs av Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus sr.

Sisko Jokinen
planläggare

Program för deltagande och bedömning till påseende 24.3 – 11.4.2023

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Preliminärt planutkast.pdf