Nedre smedjan och Krogbacken i Strömfors bruk

Syftet med ändringen av detaljplanen är att uppdatera detaljplanen för de områden som överlåtits till nya aktörer och de områden som kommer att säljas, bland annat när det gäller användningsändamål, gatuområden, övriga allmänna områden, byggnadsskydd, parkering och avfallsinsamling.

Lotta Qvis
planerare

Program för deltagande och bedömning till påseende 15.4-29.4.2022

Program för deltagande och bedömning.pdf