Stranddetaljplan, Östra Kattö och Kejvsalö, Reimarvik

Stranddetaljplan, Östra Kattö och Kejvsalö, Reimarvik
Fastigheter: Del av fastigheten Östra Kattö 434-415-1-6 och fastigheten Reimarvik 434-447-1-17.

Programmen för deltagande och bedömning till påseende 2.12.2016 – 9.1.2017.

Programmen för deltagande och bedömning.pdf