Ändring av detaljplan, omgivningen av Pernås före detta kommunhus

Detaljplanändringens syfte är att undersöka områdets framtida användning, samt beakta nuvarande boende.

Program för deltagande och bedömning till påseende 24.3 – 11.4.2023

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Preliminärt planutkast.pdf