Ändring av detaljplan, Bangårdens område (nytt daghem)

Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, del av järnvägs- och gatuområde, Bangårdens område

Planeringsområdet ligger i stadsdel 7 Rauhala, väster om Lovisa centrum. Detaljplanen gäller fastigheterna 434-871-1-6, 434-405-1-33, 434-7-9906-0 och det outbrutna området 434-405-1-35-M601 som är i Lovisa stads ägo.

Klaus Seppänen
planerare

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf