Byarna och Lovisavikens strand i skick till Mors dag

Lovisa stad utmanar alla Lovisabor till en gemensam vårstädning av våra allmänna områden den 1–8.5.2019. Staden önskar att bya- och invånarföreningar, övriga föreningar, skolor, företag och invånare deltar. Vid Lovisavikens strand i Lovisa centrum ordnas dessutom ett städevenemang som är öppet för alla tisdagen den 7.5.2019.

Ambulansstationen i Gammelby blir färdig i maj

Vid den kommande ambulansstationen i Gammelby i Lovisa framskrider byggarbetet väl. Stationen tas i bruk i medlet av maj 2019. Målet är att den anslutningsparkering som byggs i samband med ambulansstationen blir klar samtidigt.

Barnen i fokus för beslutsfattandet

Bland annat språkundervisningen och lekparkerna står på agendan när förtroendeorganen i Lovisa möts den sista veckan i mars 2019. Dessutom behandlas fjolårets bokslut i stadsstyrelsen.