Glädjande respons om parkerna i Lovisa

Vi frågade i mobilappen Morjens vad Lovisaborna tycker om stadens parker. Svaren var mycket intressanta och responsen glädjande positiv, säger stadsträdgårdsmästare Mona Bäckman. Hon har förmedlat feedbacken till de anställda vid parkavdelningen.

De första resultaten från Lovisa stads skyddsvägsenkät

Lovisa stads trafiksäkerhetsarbetsgrupp bad i april och maj 2018 om publikens åsikt om hur Lovisabor beter sig på skyddsvägar och i deras närhet. De som svarade fick även märka ut på en karta vilka övergångsställen som upplevs som otrygga. Här är kartan!

Lovisa övergår till höjdsystemet N2000

Lovisa stad förbereder sig på att övergå till höjdsystemet N2000. Uppgifterna för det höjdsystem som staden nu använder är från 1960. På grund av landhöjningen är man tvungen att förnya det nationella höjdsystemet med 40–50 års mellanrum. Landhöjningen ändrar höjderna, vilket bland annat syns i att strandlinjen förflyttas på kusten.