Nu rivs Hemgården

Rivningen av Lovisa stads före detta servicehem Hemgården inleds den 14.1.2019. Området blir byggarbetsplats och avgränsas med staket.

Säkerhet

Ring alltid nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen!