Nu rivs Hemgården

Rivningen av Lovisa stads före detta servicehem Hemgården inleds den 14.1.2019. Området blir byggarbetsplats och avgränsas med staket.

Säkerhet

Ring alltid nödnumret 112 när du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen!

Multikopter till hjälp för stadens kart- och planläggningsarbete

Tekniska centralen i Lovisa planerar att skaffa en fjärrstyrd multikopter eller drönare. Koptern och dess program skulle underlätta avsevärt till exempel planläggning och upprätthållandet av kartsystem. Tekniska nämnden tar ställning till anskaffningen på sitt möte torsdagen den 27.9.2018.