Stadsstyrelsen fattade beslut om fastighetsaffärer

Stadsstyrelsen i Lovisa fattade flera beslut om fastigheter på sitt möte måndagen den 12.3.2018 På ärendelistan fanns bland annat köpet av den före detta mataffären i Märlax och anskaffandet av byggplats för en ny ambulansdepå i Gammelby.

Staden uttryckte sin oro om Hardomvägens skick

Beslutsfattare och tjänstemän i Lovisa samt invånare och företagare i Liljendal är oroade över Hardomvägens dåliga skick. NTM-centralen har inte ännu fattat beslut om vägen får ny beläggning år 2018. Däremot är det så gott som säkert att Valkom får sin lättrafikled nästa år.