Enkät för Lovisabor om handelns servicenät

Var handlar Lovisaborna? Hur borde servicen i Lovisa utvecklas? Enkäten genomförs som del av en servicenätutredning om handeln i Lovisa. Utredningens syfte är att ge riktlinjer för utvecklingen av servicenätet för de kommersiella tjänsterna i Lovisa.