Multikopter till hjälp för stadens kart- och planläggningsarbete

Tekniska centralen i Lovisa planerar att skaffa en fjärrstyrd multikopter eller drönare. Koptern och dess program skulle underlätta avsevärt till exempel planläggning och upprätthållandet av kartsystem. Tekniska nämnden tar ställning till anskaffningen på sitt möte torsdagen den 27.9.2018.

Lovisa övergår till höjdsystemet N2000

Lovisa stad förbereder sig på att övergå till höjdsystemet N2000. Uppgifterna för det höjdsystem som staden nu använder är från 1960. På grund av landhöjningen är man tvungen att förnya det nationella höjdsystemet med 40–50 års mellanrum. Landhöjningen ändrar höjderna, vilket bland annat syns i att strandlinjen förflyttas på kusten.

Stadsstyrelsen valde företagare till Ekudden

Styrelsen beslöt även föreslå att ett förslag till ändring av detaljplanen på en tomt på Chiewitzgatan tas till ny beredning. Detaljplanändringen och campingområdets framtid diskuterades på stadsstrelsens möte i Lovisa den 5.2.2018.

Delgeneralplan för Valkom och dess närområden

Syftet med planen är att styra bland annat byggandet invid västra stranden av Lovisaviken och planeringen av de icke-planlagda områdena.
Alternativ för inlämning av respons till utkasten hittas till höger (på dator).