Forsby skolcentrum

Forsby skolcentrum ligger cirka 15 km väster om Lovisa. I skolan undervisas årskurserna 0–6. Skolan har cirka 90 elever.

Grundrenoveringen och utvidgningen av Forsby skola skapade ett tvåspråkigt skolcentrum, Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum, i trä mitt i byn.

I skolan fungerar sammanlagt tio svensk- och finskspråkiga undervisningsgrupper och två förskolegrupper.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida

Koskenkylän koulun julkisivu