Forsby daghem

Daghemmet ligger i hjärtat av Forsby och omges av idyllisk natur.

Rörelse och lek, skratt och nyfikenhet

Forsby daghem erbjuder en högklassig småbarnspedagogik, även skiftomsorg, på båda inhemska språken för barn under skolåldern. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på rörelse och att utforska sin omgivning genom lek. Barnen erbjuds lek- och inlärningstillfällen i olika slags omgivningar. I närheten av daghemmet finns möjligheter för mångsidig verksamhet både inomhus och utomhus, både i byggda omgivningar men också ute i naturen.