Isnäsin koulu

Den finskspråkiga byskolan Isnäsin koulu skola ligger cirka 30 km från Lovisa centrum, i närheten av tätorten i Isnäs i den sydvästra delen av staden. I skolan undervisas årskurserna 0–6. Skolan har cirka 35 elever och delar gårdsområde med den svenska skolan Isnäs skola.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida