Koskenkylän koulukeskus

Koskenkylän koulukeskus ligger cirka 15 kilometer väster om Lovisa.

Grundrenoveringen och utvidgningen av Forsby skola skapade ett tvåspråkigt skolcentrum, Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcenter, i trä mitt i byn.
I skolan fungerar sammanlagt tio svensk- och finskspråkiga undervisningsgrupper och två förskolegrupper. Skolan har cirka 105 finskspråkiga elever och förskolan cirka 20.

Bekanta dig med Koskenkylän koulus Peda.net-sida

Koskenkylän koulun julkisivu