Koskenkylän koulu

Koskenkylän koulukeskus ligger cirka 15 kilometer väster om Lovisa.

Grundrenoveringen och utvidgningen av Forsby skola skapade ett tvåspråkigt skolcentrum, Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcenter, i trä mitt i byn.

I skolcentrum fungerar Koskenkylän koulu och Forsby skola. Sammanlagt tio svensk- och finskspråkiga undervisningsgrupper och två förskolegrupper.

Finskspråkiga Koskenkylän koulu har cirka 90 elever och förskolan cirka 11.

Bekanta dig med Koskenkylän koulus Peda.net-sida

Koskenkylän koulun julkisivu