Tessjö skola

Tessjö skola ligger 5 km öster om Lovisa centrum. I byskolan undervisas årskurserna 0–6. Byskolan har cirka 50 elever. Även Tesjoen koulu och Tessjö daghem finns i närheten av skolan.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida