Isnäs daghem

Isnäs daghem är ett litet tvåspråkigt daghem nära skolan. Barnen på daghemmet är i åldern 1-6 år. Förskolebarnens morgonvård ordnas på daghemmet men eftermiddagsvården i Isnäs skolas fastighet.

Mitt i naturen på två språk

Isnäs daghem är ett naturnära daghem med skogen och havet bakom knuten. Vi erbjuder en trygg och individuell småbarnspedagogik i en stimulerande miljö. Med barnets bästa som mål fyller vi varje dag med lek och olika aktiviteter.