Haddom skola

På denna sida hittar du information gällande förslaget att lägga ner Haddom skola.

Utbildningschef Timo Tenhunens presentation på hörandetillfället 11.1.2022.