Ruukin koulu

Byskolan Ruukin koulu ligger i Strömfors cirka 17 km öster om Lovisa centrum. I skolan undervisas årskurserna 1–6.

Förskoleundervisning ges i Ruukin pikkukoulu. Byskolan har cirka 50 elever och förskolan cirka 10.

Bekanta dig med Ruukin koulus Peda.net-sida