Tesjoen koulu

Byskolan Tesjoen koulu ligger 5 kilometer öster om Lovisa centrum. I skolan undervisas årskurserna 0–6. Byskolan har cirka 70 elever. Tessjö skola och det tvåspråkiga daghemmet Tessjö daghem ligger även i närheten.

Bekanta dig med Tesjoen koulus Peda.net-sida